Sepet

Sepetiniz bış

Yealin CSR Strateji

Yealin Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk yönetim sistemşi (CSR), kurum kültürümüzün önemli bir temelidir. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yürürlükteki tüm iş konularına ve yönetmeliklerine uyar ve şirketin sosyal sorumluluklarını özenle yerine getiririz. Bu, enerji tasarrufu ve düşük karbon yaklaşımıyla sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmaya olan bağlılığımızı ve müşterilerimizin iş verimliliklerini arttırmalarına yardımcı olma taahhüdümüzü yansıtmaktadır.

Bu kültürü daha da geliştirmek için Yealink, rutin CSR görevlerini yerine getirmek ve CSR uygulamamızda ilerlememizi sürekli iyileştirmek için bir CSR Komitesi kurdu. Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinden ve adil iş uygulamalarından yola çıkan CSR Komitesi, Yealin Davranış Kurallarına dayalı olarak yönetim hedefleri ve kriterleri tanımlamıştır.

Örgütsel Yapı

Kurumsal Sorumluluklar

Vizyon ve Misyon

Küresel lider UC terminal çözüm sağlayıcısı Yealink, kendini iletişim telefon inovasyonuna adamıştır. Müşterilerimizin Tümleşik İletişim (UC) deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmalarına ve ''Kolay İşbirliği''nin gücünü benimsemelerine yardımcı oluyoruz. Vizyonumuz, dünyanın önde gelen UC çözüm sağlayıcısı olmak ve insanların her zaman, her yerden, her tür ağ altında erişilebilen bulut tabanlı UC ekosistemleri aracılığıyla iş başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaktır.

Temel Değerleri

  • Fayda Paylaşıomı ve karşılıklı büyüme
  • Kazan-Kazan müşteri ilişkileri
  • Ekibe değer katmak ve daha fazlasını yapmak için sıkı çalışma
  • Ürünler, kalite ve müşteri hizmetlerinde mükemmellik arayışı
  • Sürdürülebilir iş operasyonunun başarısı

Sürdürülebilir Kalkınma

Yealink, kuruluşundan bu yana sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etti ve sosyal, çevresel sorunlara çözüm arayışını kurumsal misyonuna dahil etti. Sürekli Ar-Ge inovasyonu ve iş modeli geliştirmeleri, sürdürülebilir iş operasyonlarını ve olumlu bir kurumsal imajı ileriye taşıyor.

Paydaş İletişimi

Paydaş iletişimi CSR'nin ayrılmaz bir parçasıdır. İş operasyonu sırasında Yealink, paydaş iletişimi için çoklu iletişim kanalları ve mekanizmaları kurdu. Sağlam iletişim, Yealink'in sosyal ve çevresel zorluklara en iyi çözümleri geliştirmek için paydaşlarından gelen endişeleri ve talepleri anlamasını sağlar.

Ürün Sorumluluklar

Tümleşik iletişim pazarına bağlı olan Yealink, kullanımı kolay ve çevre dostu gelişmiş UC teknolojileri ve ürünleri geliştirerek teşvik eder. Farklı ülke ve bölgelerdeki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve ürünler sunarken, Ar-Ge yatırımlarımızı arttırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkı sağlıyoruz.

Ürün İnovasyonu

Ürün işlevselliği ve mükemmel bir müşteri deneyimi sağlamaya ek olarak, ürünlerimizin gelişmesinde ve üretiminde aşağıdaki ilkelere bağlıyız.

  • Enerji tüketimini azaltmak için PoE ile güçlendirilebilen ürünler tasarlamak
  • Mümkün olduğunda geri dönüştürülemeyen malzemeleri değiştirmek için biyolojik olarak parçalanabilen malzemeleri seçin
  • Kirliliği ve atık malzemelerin olumsuz etkisini azaltmak için geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir malzemelerin oranını arttırmak
  • Enerji tüketimini azaltan düşük karbonlu ve çevre dostu ürünler tasarlamak ve geliştirmek

Ürün Kalitesi ve Hizmet

Kaliteyi, müşteri deneymini ve memnuniyetini hedefleyen Yealink, küresel müşterilere birinci sınıf ürün ve hizmetler sunmaya kendini adamıştır. Ürün kalitesini arttırmak için Ar-Ge, üretim ve satış sonrası hizmetlere etkili bir kalite yönetimi yaklaşımını entegre eden şirket, Yealink ürünlerinin uluslararası kalite standartlarını karşıladığınıı gösteren 3C, FCC, ve CE dahil olmak üzere halihazırda ana uluslararası sertifikaları almıştır.

Prosedürden yerleşim optimizasyonuna kadar, Yealink, atıkları azaltmak, kalite maliyetini düşürmek, üretim sürecindeki tehlikeli ve toksik kimyasallar için uluslararası standartların yanısıra yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak için verimli üretim teknolojilerine vurgu yapıyor. Yeşil üretim ve üretim sağlarız.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yealink, Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi aracılığıyla her satıcıyla ortak değerleri paylaşan adil ve özgün bir satın alma sistemi kurmuştur. Tedarik zinciri sorununu verimli bir şekilde çözmek için Yealink, hammadde ve bileşen satın alımında insan hakları, işçilik, sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili konulara etkin çözümler aramak için aktif bir diyalog başlatarak tedarikçiler ve taşeronlarla iletişim kurar. ISO26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi ve Elektronik Endüstrisi Davranış Kuralları (EICC) hakkında sürekli bilgi edinmek ve bunları teşvik etmek, Yealink'in sosyal ve çevresel açılardan mevcut tedarik zinciri yönetimini iyileştirmesini sağlar.